Príjemná kombinácia tmavých a svetlých farieb

Ukážka toho, že ani interiér s prevahou tmavšieho dreva nemusí vo finále pôsobiť tmavo a stiesnene.

© misovic idea design 2016 - | Všetky práva vyhradené