Rekonštrukcia obývacej izby


Rekonštrukcia obývacej izby, ktorá má plniť funkciu spoločenského priestoru a jedálne. Občas si návrh vyžaduje počítať s dvomi prevedeniami interiéru. Tak je tomu aj v tomto priestore.

A1 Logo
A2 Logo
A3 Logo
A4 Logo
B1 Logo
B2 Logo
B3 Logo
B4 Logo
B5 Logo

Služby pre váskonzultácia

konzultácia

štúdia interiéru

štúdia interiéru

realizačný projekt

realizačný projekt

zameranie priestoru

zameranie priestoru

komerčné priestory

komerčné priestory